Sluiten
Beste Patiënt(e),
CORONAVIRUS / COVID-19:
Naar aanleiding van de Corona epidemie in ons land, hebben wij de opdracht gekregen om niet-dringende afspraken uit te stellen tot en met minstens 5 april. Dit om contact tussen patiënten onderling en tussen patiënten en zorgverleners te beperken en zodoende de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Indien u toch een dringend probleem heeft, kan u telefonisch contact opnemen met ons secretariaat. (015 / 67.75.10)
Voor patiënten die advies nodig hebben, maar onder de niet-dringende afspraken vallen, voorzien wij de mogelijkheid van telefonische consultaties. Hiervoor kan u een e-mail sturen ( praktijk@dehuidspecialisten.be ) met uw naam, geboortedatum, rijksregisternummer en ziekteverzekering. Wij zullen dan met u telefonisch contact opnemen. Zo hopen wij u tijdens deze periode toch de nodige zorg te kunnen bieden op een zo veilig mogelijke manier.
Verder graag uw aandacht voor volgende maatregelen:
- Wij zullen ons strikt aan de geplande tijd houden, om zo de contactduur voor u als patiënt zo kort mogelijk te houden. De raadplegingen zullen dus kort en bondig zijn en zich beperken tot het huidige probleem.
- Gelieve alleen op consultatie te komen, of bij kinderen enkel met 1 begeleider.
- Indien u koorts heeft, hoest, niest of zich ziek voelt, vragen wij u met aandrang om thuis te blijven en, indien nodig telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
We wensen U en uw familie veel moed en een goede gezondheid.


Hartelijk bedankt voor jullie begrip en jullie medewerking.
De Huidspecialisten
015 / 67.75.10
"If I could offer you only one tip for the future
SUNSCREEN would be it."